دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 99

جدول قيمت اراضي سازمان منطقه آزاد قشم/ شش ماهه دوم سال ٩٦

لیست جدول قیمت گذاری اراضی شهر قشم شش ماهه اول سال 1397