تصویر فیلم / سخنرانی علمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در گردهمایی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در سالن حوزه علمیه خواهران بندرعباس

فیلم / سخنرانی علمی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم در گردهمایی روز ملی ارتباطات و روابط عمومی در سالن حوزه علمیه خواهران بندرعباس

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.